DOKĄD ZMIERZAMY

Jako przedstawiciele załogi PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w trosce o miejsca pracy sygnalizujemy zaniepokojenie o przyszłość naszego zakładu oraz całego regionu konińskiego.

W dniu 3 lutego 2017r.

RDOŚ w Poznaniu kolejny raz odwleka wydanie decyzji środowiskowej pomimo, że PAK KWB Konin dostarczyła wszelkie dokumenty oraz spełniła wszystkie wymogi.

Jako strona społeczna kolejny raz wyrażamy pogląd, że „zagłada” górnictwa w naszym regionie grozi także zachwianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Niestety w dalszym ciągu obserwujemy pasywność, niemoc oraz bezradność w działaniach dotyczących przyszłości i rozwoju górnictwa węgla brunatnego w regionie.

W przyszłości efektem takich zaniechań będzie utrata tysięcy miejsc pracy, dramatyczne bezrobocie, zubożenie społeczeństwa czy wreszcie degradacja ekonomiczna i społeczna jaka dotknie cały region.

Sytuacja, która towarzyszy sporowi wokół odkrywki Ościsłowo staje się coraz bardziej skomplikowana. Zastanawiający w całej tej sprawie jest duży udział fundacji „Rozwój TAK – odkrywki NIE” oraz „Akcja Demokracja”.

W założeniach programowych fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” jest walka z Polskim górnictwem węgla brunatnego cytujemy:

(Ogólnopolska Koalicja na rzecz powstrzymania planów budowy nowych kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową oraz przeprowadzenia Polski z ery kopalnej do ery odnawialnej – „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”). W skład Koalicji wchodzą m.in. Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” z Wrocławia, Stowarzyszenie „Nie Kopalni Odkrywkowej” z Gubina, Stowarzyszenie „Nasz Dom” gmina Krobia, Stowarzyszenie „Przyjezierze” ze Strzelna, Fundacja Greenpeace Polska z Warszawy, Społeczny Komitet „STOP Odkrywce”, EPS (Ekologický právní servis) obecnie Fundacja Frank Bold, CEE Bankwatch Network oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi oraz byli i obecni wójtowie i burmistrzowie zagrożonych budową kopalni odkrywkowych dolnośląskich gmin: Lubin, Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa i Prochowice oraz gmin Gubin, Brody (woj. lubuskie), a także Zgierz, Ozorków i Piątek (woj. łódzkie).

Deklarację programową Koalicji w 2011 r. podpisała Poseł Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, a także aktywiści anty -odkrywkowi z Serbii i Niemiec.

Kim są przeciwnicy budowy odkrywki Ościsłowo i węgla brunatnego?

 • Jakub Gogolewski w fundacji „Rozwój tak – odkrywki nie” przedstawiany jako koordynator projektów. Pan Gogolewski widnieje na stronach organizacji CEE Bankwatch Network („BN”) przedstawiany, jako „project coordinator”. BN ma swoją siedzibę w Brukseli i zajmuje się lobbingiem w instytucjach finansowych, aby te nie kredytowały inwestycji uważanych przez BN za szkodliwe. Jak się łatwo domyślić głównym wrogiem BN jest oczywiście węgiel. Organizacja działa w 12 krajach, taki rozmach wymaga oczywiście funduszy.
 • Piotr Trzaskowski: –”Wiceprezes Akcji Demokracji jest aktywistą z wieloletnim doświadczeniem od stycznia 2016 roku dołączył do zespołu na stałe. Od 2012 roku pracował dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Wcześniej koordynował również program energetyczny i klimatyczny w sieci organizacji pozarządowych CEE Bankwatch Network. Akcja Demokracja zbierała podpisy przeciwników odkrywki Ościsłowo na stronie internetowej w rzeczywistości nie są to żadne podpisy a jedynie „kliknięcia” w Internecie. W żaden sposób nie można zweryfikować tożsamości osób klikających w ten sposób, co ciekawe przewodniczącym EUROPEJSKIEJ FUNDACJI KLIMATYCZNEJ jest Caio Koch-Weser. To wieloletni WICEMINISTER FINANSÓW NIEMIEC, a obecnie… WICEPREZES Deutsche Banku. Jego fundacja – walczy z energetyką węglową Polski, która ma przyczyniać się do zmian klimatycznych.” Europejska Fundacja Klimatyczna to sponsor zarówno fundacji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” jak i „Akcji Demokracja”
 • Józef Drzazgowski prezes Stowarzyszenia Eko-Przyjezierze koalicjant RT-ON a co za tym ten sam sponsor.
 • Andrzej Dąbek radny Gminy Ślesin współpracujący z fundacją „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” oraz prezesem Stowarzyszenia Eko-Przyjezierze.
 • Leszek Pazderski Greenpeace Polska koalicjant RT-ON a co za tym ten sam sponsor.

Koleżanki i koledzy czy wierzycie, że to wszystko przypadek, że te powiązania osobowe i finansowe pomiędzy tymi wszystkimi osobami i instytucjami finansowanymi z zagranicznych środków to zwykły zbieg okoliczności? W jakim celu niemieckie i duńskie instytucje kontrolowane przez polityków i szefów dużych firm łożą pieniądze na walkę z polską energetyką i polskim górnictwem.

RT-ON i Akcja Demokracja wyznają dwie zasady:

 • Jak nie masz żadnego konkretnego argumentu zasypuj stu innymi nie mającymi znaczenia dla sprawy.
 • Kłamstwo powtarzane sto razy stanie się prawdą.

Zastanawiające w tej sytuacji jest stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, która w dniu 03-02-2017 po raz ósmy odracza o kolejne dwa miesiące wydanie decyzji środowiskowej dla O/Ościsłowo w której odbyły się dwukrotnie konsultacje społeczne z udziałem społeczeństwa. Dla czego RDOŚ Poznań wraz z RT-ON i Akcją Demokracją podważają pozytywne stanowiska: Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko oraz Decyzję Ministra MRiRW Pana Krzysztofa Jurgiela.

Marginalnie traktuje się Ekspertyzę RDW określającą wpływ odkrywki Ościsłowo na jednolite części wód, takich autorytetów jak:

prof. dr hab. inż. Piotr Kowalczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, b. dyrektor oddziału poznańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przewodniczącym rady naukowej IMGW w Warszawie. Od roku 2008 członek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Jest członkiem Grupy Roboczej „Woda i Klimat” Komisji Hydrologii Światowej Organizacji Meteorologicznej ONZ, członkiem Komisji Agrometeorologii Światowej Organizacji Meteorologicznej ONZ, członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Wodnej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Programu Badawczego „Baltex”. Jest autorem około trzystu prac badawczych m.in. z dziedziny gospodarki wodnej i hydrologii. Specjalista w zakresie badania wód powierzchniowych o podziemnych.

prof. dr hab. Krzysztof Dragon profesor nadzwyczajny z Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód Specjalizujący się w dziedzinie: Hydrogeologia, Hydrogeologia ogólna, Hydrogeologia stosowana, Hydrogeologiczna pracownia komputerowa, Podstawy monitoringu wód podziemnych, Statystyka, Hydrogeologia, Zagrożenia i ochrona wód podziemnych, Monitoring wód podziemnych, Hydrogeochemia, przekształcenia antropogeniczne chemizmu wód podziemnych

Pragniemy przypomnieć, że wniosek do RDOŚ w Poznaniu o wydaniu decyzji środowiskowej został złożony dnia 06-08-2015r.
W imieniu załogi PAK Kopalni Węgla Brunatnego KONIN S.A. uważamy że jest to atak na bezpieczeństwo energetyczne kraju i próba uzależnienia Polski od zagranicznych źródeł energii i ma ogromny wpływ na Infrastrukturę krytyczną kraju.

Koleżanki i koledzy sprzeciw wobec budowy Odkrywki, czy brak decyzji środowiskowej może doprowadzić do degradacji ekonomicznej i społecznej, dramatycznego bezrobocia i ubóstwa całego regionu.

Z Górniczym SZCZĘŚĆ BOŻE

Zabawa KARNAWAŁOWA 2017

Zabawa KARNAWAŁOWA 2017

ZARZĄD NZZPRC „RUCH” KWB KONIN zaprasza na

Zabawę KARNAWAŁOWĄ 2017

która odbędzie się 18 lutego 2017r. od godziny 20:00 do 5:00 w OSW WITYNG w Mikorzynie

Wyjątkowa noc karnawałowa:

 • bogate menu- kuchnia słynie z obfitych i smacznych posiłków.
 • Bal prowadzi Wodzirej Krzysztof
 • ½ alkoholu na parę
 • cena od pary 170zł
 • zapisy z wpłatami do 10 lutego 2017r.
 • dojazd (własny)

Zapraszamy

Niekończąca się opowieść – Odkrywka Ościsłowo

Kleczew 03.10.2016r.

 

Pani Beata Szydło
Premier Rządu RP

 

Związki Zawodowe, Rada Pracowników oraz załoga PAK KWB Konin S.A. po raz kolejny zwraca się do Pani Premier o osobiste zaangażowanie się w sprawie wydania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzji dotyczącej m. in. Przeznaczenia gruntów rolnych pod budowę Odkrywki Węgla Brunatnego Ościsłowo.
Na pismo z dnia 23.08.2016r. wystosowane do Pani Premier otrzymaliśmy odpowiedź Pana Ministra Jurgiela ( pismo w załączeniu )., które nic nie wnosi a termin wydania decyzji coraz bardziej się oddala, a Kopalnia Konin ma coraz mniej czasu na uruchomienie odkrywki.
Z naszych informacji wynika, że PAK KWB Konin S.A. dostarczyła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkie dokumenty i opracowania dotyczące w/w sprawy. Wyszukiwanie przez Pana Ministra coraz to nowych problemów w naszej ocenie jest niezrozumiałe i niezasadne a wręcz działa na szkodę całego regionu konińskiego.
Szanowna Pani Premier.
Najwyższy już czas aby przerwać tę farsę. Jesteśmy przekonani, że dla Pana Ministra autorytetem jest grupa ekologów, która forsuje własne interesy, a nie fachowcy kunsztu górniczego i bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Z górnikami, fachowcami nikt nie chce rozmawiać, natomiast posłowie PIS a w szczególności Pan Poseł Leszek Galemba z regionu konińskiego wprowadza do Sejmu RP na Komisje ekologów, którzy chcą decydować o przyszłości energetyki.
Poseł PIS Pan Jan Mosiński zorganizował w dniu 20.09.2016r. w Sejmie Konferencję dla Koalicji „Rozwój TAK-Odkrywki NIE” przeciwko planom budowy nowych odkrywek, na której poza ekologami i ich gośćmi nikt inny nie został dopuszczony do zawarcia głosu, pomimo że byliśmy na sali.

Podczas swojego wystąpienia, na pytanie Ministra Babalskiego kto jest z regionu gdzie ma powstać Odkrywka Ościsłowo – zgłosiła się jedna osoba. Reszta uczestników Konferencji to przedstawiciele Greenpeace i środowisk z nimi związanych, którzy okazuje się są największymi znawcami polskiego górnictwa. Żenujące było również podsumowanie swojej prezentacji jednego z profesorów, który na końcu swojego wystąpienia stwierdził, że bez prądu możemy żyć.
Nie rozumiemy tego, że rząd Polski zamiast dbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju daje przyzwolenie na głoszenie takich bzdur, co zmierza do zniszczenia wieloletniej historii polskiego górnictwa oraz zaniechania jego dalszego rozwoju.
Domagamy się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydania natychmiastowej decyzji w sprawie gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele nierolnicze.
Szanowna Pani Premier.
Z wielką uwagą słuchaliśmy wypowiedzi Pani Premier z Jastrzębia:
„Przyszłość polskiego górnictwa to jest nasza wspólna odpowiedzialność: rządu, górników, związków zawodowych, samorządu. I będziemy podejmować takie działania i takie decyzje, które będą prowadziły do tego, że polskie górnictwo będzie się rozwijało, będzie przyszłościowe, będzie konkurencyjne i nowoczesne”.
Wierzymy Pani Premier, że słowa te odnoszą się również do węgla brunatnego pochodzącego z regionu konińskiego, który został zapomniany przez polityków i Rząd Polski!
Jesteśmy tu, żyjemy i chcemy pracować, a nie szukac chleba na śmietnikach.
Oczekujemy pilnego spotkania z Panią Premier – nie będą to tłumy lecz dwie, trzy osoby z naszej strony.

Z Górniczym
„Szczęść Boże”

Kolejne pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów